Ieder van ons speelt een rol in het bereiken van ons gemeenschappelijke doel: om de levens te verrijken van degenen die produceren en degenen die consumeren, zodat komende generaties van vooruitgang verzekerd zijn. Dat doen we door onze waarden zowel op ons werk als in onze vrije tijd in de praktijk te brengen:

Levens verrijken

We zetten ons in voor de verbetering van levens en het land. Als leiders streven wij zaken doeleinden na die onze directe belangen overstijgen en de samenleving ten goede komen.

Op de bres staan

Als leiders treden wij doortastend vastbesloten op. Wij aanvaarden de uitdagingen in onze sector als de onze en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de landbouw floreert groeit.

Nieuwsgierig zijn

Wij innoveren onophoudelijk voortdurend. Wij versnellen ons innovatietempo om oplossingen te creëren die zorgen voor een grote hoeveelheid voedsel van hoge kwaliteit, voor nu en voor morgen de toekomst.

Samen bouwen

Wij groeien door samen te werken. Wij omarmen diversiteit en samenwerking om een één bedrijf op te bouwen en het hele voedselsysteem te bereiken, en zo gemeenschappelijke waarde te creëren.

Betrouwbaar zijn

Wij doen altijd wat juist is, houden er hoge ethische normen op na en kennen een veilige en transparante bedrijfsvoering.

Veilig leven

Wij omarmen veiligheid en het milieu in alles wat we doen.

Onze betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt zijn basis in wat wij door de jaren heen hebben opgebouwd en wint aan kracht door middel van onze inclusieve, transparante cultuur en ons authentieke verlangen om samen te werken.Meer weten

Corteva Agriscience™, komt voort vanuit de sectorleiders Dow, DuPont en Pioneer. Met onze focus op de meest complementaire producten- en dienstenportefeuille, vertegenwoordigen wij de ontwikkeling van 217 jaar inzet voor innovatie, waarbij dienstbaarheid aan gemeenschappen en duurzaamheid in de landbouw centraal stonden.

Wij zitten nooit stil en versterken deze verplichtingen door divers samengestelde teams met een open communicatie en continue transparantie te creëren.

Wij zijn ervan overtuigd dat ware gelijkheid van essentieel belang is om vooruitgang te boeken, dat diversiteit de weg opent voor innovatie, en dat een verschil maakt op lokaal niveau en ook wereldwijd impact verleent. Wij streven ernaar dat ons personeel de diverse locaties die wij bedienen weerspiegelt. Dat doen we door een inclusieve cultuur te creëren waarin elke werknemer zich thuis voelt, zich gehoord voelt, zich volledig inzet op het werk en zich waardevol voeld.

We begrijpen dat innovatie en de overgang naar duurzaamheid van vitaal belang zijn in onze landbouw stelsels, en zo willen we de uitdagingen die ons te wachten staan aangaan.

In samenwerking met de samenleving zetten wij ons in voor bescherming en behoud van onze voedselbronnen en helpen wij agrarische gemeenschappen om te floreren, en leveren wij de hulpmiddelen om gezonder en productiever te leven in de landbouw.

Ambitieuze doelen vergen ambitieuze actie. Om 9 miljard mensen in 2050 te voeden, is het nodig om kleinschalige boeren te helpen, want die vormen 90 procent van de boeren in opkomende economieën. Wij werken samen met belangrijke betrokkenen om hun toegang tot zaaigoed, gewasbescherming en digitale technologieën te verbeteren. Zij hebben die immers nodig ter bevordering van hun productiviteit en middelen van bestaan. Hier lees je wat we dit jaar al met onze partners hebben bereikt:

Productiviteit

250.000 kleinschalige boeren in Ethiopië hebben hun productiviteit met 300 procent verhoogd. Ongeveer 30 procent van hen zijn vrouwen.

Toegang

30.000 kleinschalige boeren onder AMPATH krijgen nu toegang tot betaalbaar inputkrediet om hoogwaardige maiszaden en gewasbeschermingsmiddelen te kopen voor de teeltcyclus van 2019.

Inzichten

De afgelopen zes jaar heeft Corteva Agriscience™ de wereldwijde voedselzekerheidsindex van de Economist Intelligence Unit gesponsord. De index is een instrument ter indicatie van investeringen die de voedselveiligheid verbeteren.

2018 

Beste sectorsamenwerking

Corteva Agriscience™ en Eli Lilly werken samen voor een open source-doorbraak in CTox.

2018 

Beste verpakkingsinnovatie

Teamoverschrijdende samenwerking schept veiligere, efficiëntere verpakkingen voor onze klanten.

2018 

Beste innovatie applicatietechnologie

Corteva Agriscience™-teams verbeteren gewasbescherming door flora en fauna te beschermen.

2018 

Beste nieuwe producteigenschappen gewasbescherming

Rinskor wint onderscheiding voor onkruidverdelger.